Konstartera Virtual Konsthall, Förintelsens minnesdag 2021, Demokrati- och människovärdedagar
Copyright © 2021 Roger F. Gay